Νεφρολιθίαση

Νεφρολιθίαση

Λιθίαση των νεφρών – εν συντομία: -Οι λίθοι (πέτρες) στα νεφρά είναι κρύσταλλοι, που σχηματίζονται από τα συστατικά των ούρων. -Ο λίθος μπορεί να σχηματιστεί οπουδήποτε στο ουροποιητικό σύστημα και έχει διαφορετική ονομασία αναλόγως με το πού βρίσκεται: ένας...