ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

RETZIUS SPARING

Η ριζική προστατεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. H ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική με το σύστημα Da Vinci (Institute Surgical Inc, Sunnyvale, CA, H.Π.Α.) έχει βελτιώσει σημαντικά τη χειρουργική τεχνική σε σχέση με την ανοιχτή ή λαπαροσκοπική προσέγγιση. Παρέχοντας εκτός των άλλων μια εξαιρετική 3D (τρισδιάστατη) όραση που επιτρέπει στους χειρουργούς να ακολουθούν με ακρίβεια τα χειρουργικά όρια κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και να αποφεύγεται οποιαδήποτε θερμική ή μηχανική βλάβη στα αγγειονευρώδη δεμάτια (NVB), που είναι σημαντικά για τη στυτική λειτουργία και την εγκράτεια των ούρων.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική εξελίσσεται διαρκώς. Μια νέα εξέλιξη στα πλαίσια της χειρουργικής μεθόδου με το σύστημα DaVinci, σχετικά με τoν καρκίνο του προστάτη, είναι η λεγόμενη μέθοδος “Retzius Sparing“. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η τεχνική αυτή οδηγεί σε ακόμη καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα, καθώς διατηρούνται ανέπαφες οι παρακείμενες ανατομικές δομές του προστάτη (αγγεία, περιτονίες, σύνδεσμοι κλπ.). Επίσης, οι ασθενείς επανακτούν την εγκράτεια των ούρων, καθώς και τη στυτική λειτουργία τους, σημαντικά ταχύτερα μετά την επέμβαση. Η μέθοδος Retzius Sparing είναι μια τεχνικά απαιτητική χειρουργική επέμβαση και πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία.

 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η TEXNIKH ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

RETZIUS SPARING

Με πράσινο η νέα οπίσθια προσέγγιση με διατήρηση του χώρου του Retzius. Με το κόκκινο η συμβατική-πρόσθια προσέγγιση με τραυματισμό σημαντικών ανατομικών δομών.

Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη τεχνική αφαιρείται, όπως και στη συμβατική – πρόσθια ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή (AA-RARP), ο προστάτης, οι σπερματοδόχες κύστεις, καθώς και οι πυελικοί λεμφαδένες, όταν χρειάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας μικρής οπίσθιας τομής στο περιτόνεο (συνήθως 4 εκατοστά), κατά την οποία αφαιρείται ο προστάτης μετά από απελευθέρωση των σπερματικών πόρων και των σπερματοδόχων κύστεων.

Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι η νέα προσέγγιση οδηγεί στη διατήρηση όλων των ανατομικών δομών που βρίσκονται εμπρός στο χώρο του Retzius (φλεβικό πλέγμα του Santorini, περιπροστατική περιτονία, ηβοπροστατικοί σύνδεσμοι και σε ποσοστό 30% των ανδρών, κλάδος της αιδοιικής αρτηρίας). Σε αντίθεση με την πρόσθια-συμβατική προσέγγιση, αποφεύγεται ο τραυματισμός των ανατομικών δομών που αναφέρθηκαν, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση της εγκράτειας τψν ούρων και τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας.

 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

RETZIUS SPARING 

Z

Γρήγορη αποκατάσταση της εγκράτειας των ούρων μετεγχειρητικά. Η Retzius sparing ριζική προστατεκτομή υπερέχει της συμβατικής πρόσθιας ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής (ΑΑ-RARP), καθώς ο χρόνος επανόδου της εγκράτειας των ούρων είναι ταχύτερος, ενώ τα ποσοστά των ασθενών με εγκράτεια ούρων είναι υψηλότερα. Η επάνοδος της εγκράτειας των ούρων σε διάστημα 7 ημερών από την αφαίρεση του καθετήρα ανέρχεται σε ποσοστό 91% των ασθενών.

Z

O μικρότερος μέσος χειρουργικός χρόνος σε σχέση με την πρόσθια-συμβατική ρομποτική ριζική προστατεκτομή

Z

Η αρτηριακή αιμάτωση του πέους είναι σημαντική για τη διατήρηση της στύσης μετά από ριζική προστατεκτομή. Με την αναφερόμενη τεχνική, διατηρείται ο κλάδος της αιδοιικής αρτηρίας, όταν υπάρχει, καθώς και το φλεβικό πλέγμα του Santorini, σε αντίθεση με την πρόσθια-συμβατική προσέγγιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στυτική λειτουργία να αποκαθίσταται σε ποσοστό 71-81% των ασθενών εντός 12 μηνών

Z

Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στο ογκολογικό αποτέλεσμα μεταξύ της Retzius Sparing ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής και της πρόσθιας συμβατικής προσέγγισης.

Z

Αποτελεί την ανατομικά προτιμητέα προσέγγιση μετά από λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος.

Z

Η οπίσθια προσέγγιση με την Retzius-Sparing τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς που φέρουν ιστορικό μεταμόσχευσης νεφρού. Σε περιπτώσεις όπου δύναται να εφαρμοστεί η τεχνική NeuroSAFE, που αφορά τη διεγχειρητική προστασία των αγγειονευρωδών δεματίων (NVB) με ταχεία βιοψία, η οπίσθια τεχνική υπερέχει. Η αφαίρεση των διηθημένων δεματίων, με σκοπό τη διασφάλιση επιθυμητού ογκολογικού αποτελέσματος για τον ασθενή, είναι ευκολότερη.

RETZIUS SPARING

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Της νέας πρωτοποριακής χειρουργικής τεχνικής Retzius Sparing Ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή (RS-RP), σε σύγκριση με την συμβατική πρόσθια ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή (ΑΑ-RARP):

Εγκράτεια ούρων κατά την ημέρα αφαίρεσης του καθετήρα

  • Retzius Sparing – RP 51% 51%
  • AA-RARP 21-30% 21-30%

Εγκράτεια ούρων 1ος μήνας μετεγχειρητικά

  • Retzius Sparing – RP 81-84,6% 81-84,6%
  • AA-RARP 47,4-62,5% 47,4-62,5%
Εγκράτεια ούρων 3ος μήνας μετεγχειρητικά
  • Retzius Sparing – RP 90,5-93,9% 90,5-93,9%
  • AA-RARP 60-75% 60-75%
Εγκράτεια ούρων 6ος μήνας μετεγχειρητικά
  • Retzius Sparing – RP 90,5-98% 90,5-98%
  • AA-RARP 64,1-80,6% 64,1-80,6%

Βιβλιογραφία:

Jongsoo Lee, Ha Yan Kim, Hyeok Joon Goh, Ji Eun Heo, Ahmad Almujalhem, Ali A. Alqahtani, Doo Yong Chung, Kidon Chang, Young Deuk Choi and Koon Ho Rha Retzius Sparing Robot-Assisted Radical Prostatectomy Conveys Early Regain of Continence over Conventional Robot-Assisted Radical Prostatectomy: A Propensity Score Matched Analysis of 1,863 Patients, THE JOURNAL OF UROLOGY, Vol. 203, 137-144, January 2020

Eden CG. Retzius-sparing robotic radical prostatectomy, Asian Journal of Andrology (2019) 21, 1–3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤHΜΑ DA VINCI X

Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα daVinci έχει φέρει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Πολλαπλά είναι τα οφέλη που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική στους ασθενείς. Τα βασικά οφέλη που απορρέουν για τον ασθενή περιλαμβάνουν: λιγότερες μεταγγίσεις αίματος, μειωμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, μικρές τομές και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Το σύστημα Da Vinci X έχει εφαρμογή στη:

I

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή

I

Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή

I

Ρομποτική ριζική νεφροουρητηρεκτομή

I

Ρομποτική κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης

I

Ρομποτική γυναικοουρολογία

I

Ρομποτική παιδοουρολογία

I

Ρομποτική διόρθωση συγγενών ανωμαλιών

Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε

οτιδήποτε σας απασχολεί!

Email: info@uroclinic.gr

Επικοινωνία

Πανόραμα | Τ.Κ 552 36 | Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 380000 & 2310 390639

Ώρες Ιατρείων

ΔΕΥ-ΠΑΡ (κατόπιν ραντεβού):  9:00-14:00

Μέλος σε:

© Copyright 2020 UroClinic.gr – Ουρολογική Κλινική 

Developed by Que – Healthcare Marketing | All rights reserved